Νικόλαος Μ. Κούμπιος - Φαρμακοποιός

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

Νικόλαος Μ. Κούμπιος

Φαρμακοποιός

Ιλ. Τζαβέλλα 69

Ναύπακτος

 

Τηλέφωνα:  26340 27361 , 22911 Φαξ: 2634 0 24829

 

Κινητό 6977976551

 

Ναύπακτος

 


 

 

 

 

 

 

Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φα-ρμακευτική και να παρα-σκευάζει και να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμα-κα στους αρρώστους ή στους οικείους τους. Πρέπει να επιβλέπει προσωπικώς κάθε φαρμακευτική εργα-σία που εκτελείται από το προσωπικό του φαρμακεί-ου.

 
 

                      

O φαρμακοποιός οφείλει να έχει ανώτερη αντίληψη για την αποστολή και ιερότητα του φαρμακευτικού λειτου-ργήματος και να απέχει  α-πό κάθε ενέργεια που δύ-ναται να μειώσει την εκτί-μηση του κοινωνικού συνό-λου για το λειτούργημα του φαρμακοποιού

 

 

 

 

   << Αρχική                                   Προφίλ

 

Κοντά σας από το 1914

      

Το φαρμακείο του Νικολάου Κούμπιου βρίσκεται στην υπηρεσία των   κατοίκων της Ναυπάκτου από το 1914. Με την μεγάλη εμπειρία όλων αυτών των χρόνων και με την ευαισθησία που μας χαρακτηρίζει προσφέρουμε τον εαυτό μας για να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των συνανθρώπων μας

          

 

        

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της προστασίας της δημόσιας υγείας και έχοντας κατά νου το συμφέρον του καταναλωτού, η ευθύνη και η συμμετοχή του φαρμακοποιού πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα στάδια διαδικασίας από την παραγωγή ως τη χορήγηση του φαρμάκου στο κοινό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο φαρμακοποιός οφείλει την ίδια αφοσίωση σε όλους τους ασθενείς που τον επισκέπτονται και εντός των ορίων των γνώσεών του να παρέχει κάθε βοήθεια σε ασθενή που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και εφ' όσον δεν δύναται εκείνη την στιγμή να υπάρξει ιατρική βοήθεια.

 

 

Web design web-site.gr